Thông báo Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2&3, năm học 2018-2019 (Chất lượng cao)

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến ban cán sự lớp, sinh viên chất lượng cao và các đơn vị về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao học kỳ 2&3, năm học 2018-2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- 11/9/2019 - 13/9/2019        : Sinh viên tự đánh giá online

- 16/9/2019 - 20/9/2019        : Sinh viên đánh giá trên phiếu

- 23/9/2019 - 27/9/2019        : Họp Giáo viên chủ nhiệm và đánh giá trên phiếu

- 01/10/2019 - 11/10/2019    : Viện kiểm tra, đánh giá

- 14/10/2019 – 18/10/2019   : Công bố dự thảo và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc

- 21/10/2019                            : Công bố chính thức kết quả rèn luyện.

Đối với các lớp sinh viên năm cuối đang đi thực tập, làm đồ án tốt nghiệp, sinh viên năm cuối còn trả nợ và các trường hợp khác thì Giáo viên chủ nhiệm tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cấp lớp với hình thức phù hợp điều kiện từng lớp nhưng đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

2. Hướng dẫn thực hiện đánh giá:

- Sinh viên đánh giá online https://forms.gle/PQeQxP5fNhYtkh1N8 từ ngày 11/9/2019 đến 13/9/2019. Sau thời gian này, nếu sinh viên không đánh giá thì trừ điểm kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2&3, năm học 2018-2019 theo qui định. Lưu ý: Các hoạt động dùng để đánh giá kết quả rèn luyện diễn ra từ 01/01/2019 đến 31/8/2019.

- Từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019, ban cán sự các lớp phát phiếu đánh giá cho sinh viên tự đánh giá và ký xác nhận.

- Từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019, các lớp tiến hành họp lớp với GVCN. Sau khi hoàn tất đánh giá, ban cán sự nộp về Viện:

·        Biên bản họp lớp theo mẫu Phuluc04_CLC.docx có đầy đủ nội dung họp, chữ ký theo quy định.

·        Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện theo mẫu Phuluc03_CLC.xlsx có đầy đủ nội dung tổng hợp, chữ ký theo quy định.

·        Phiếu đánh giá rèn luyện của sinh viên (bản giấy) có đầy đủ nội dung tự đánh giá, minh chứng thành tích cá nhân, chữ ký trên phiếu theo quy định.

- Từ ngày 01/10/2019 đến 11/10/2019, Viện kiểm tra đánh giá cho toàn thể sinh viên đang theo học tại Viện.

- Từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019, Viện công bố dự thảo và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của sinh viên nếu có.

- Sau ngày 18/10/2019, nếu không có ý kiến khiếu nại, phản hồi thì kết quả dự thảo coi như là kết quả chính thức. 

Xem đầy đủ thông báo tại đây

                                                                                                                     BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 38
Hôm nay: 1141
Hôm qua: 2408
Tổng cộng: 31211681