Kế hoạch học tập và đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020, Chất lượng cao

THÔNG BÁO

 Sinh viên khóa 2019 KHÔNG phải đăng ký học phần.

Sinh viên các khóa cũ xem thông báo tại đây

(Lưu ý: sinh viên khóa 2018 trở về trước tham khảo lịch học dự kiến của LỚP trong trang cá nhân, bộ phận Đào tạo đã sắp lịch sẵn cho LỚP. Sinh viên phải tự đăng ký lịch học cho cá nhân theo gợi ý, có thể đang ký học với lớp khác, ưu tiên trả nợ các môn chưa đạt)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 61
Hôm nay: 1119
Hôm qua: 2408
Tổng cộng: 31211659