Thông báo Lịch sinh hoạt "Công dân - Sinh viên" đầu khóa 2020 - Chất lượng cao

Thông báo Lịch sinh hoạt "Công dân - sinh viên" đầu khóa 2020: xem tại đây

Danh sách sinh viên tham gia sinh hoạt: xem tại đây

Truy cập thêm trên website Viện: tại đây

Sinh viên bắt buộc tham gia theo qui định. Nếu không tham gia được, sinh viên cần viết đơn (theo biểu mẫu trên trang clc.ut.edu.vn) kèm minh chứng hợp lý để được xem xét tạm hoãn sinh hoạt CD-SV đầu khóa và nộp tại văn phòng C201 trước 16/10/2020.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 35
Hôm nay: 1063
Hôm qua: 2408
Tổng cộng: 31211603