Thông báo đợt đăng ký bổ sung học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO

 

Căn cứ tình hình đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ đại trà, phòng Đào tạo thông báo đợt đăng ký bổ sung học phần như sau:

Thời gian đăng ký:

- Từ 18g00 ngày 01/9/2020 đến 09g00 ngày 03/9/2020

Trạng thái lớp đăng ký: Chờ đăng ký (sinh viên được phép điều chỉnh đăng ký)

- Từ 16g00 ngày 11/9/2020 đến 09g00 ngày 14/9/2020 

Trạng thái lớp đăng ký: Đã mở chính thức (sinh viên khóa từ 2019 trở về trước được đăng ký vào các nhóm lớp thuộc khóa 2020)

Danh mục lớp học phần dự kiến cho phép đăng ký xem chi tiết tại đây.

 

Lưu ý:

Các yêu cầu hỗ trợ trong quá trình đăng ký học phần sinh viên vui lòng gửi qua email: pdt@ut.edu.vn

Nội dung email cần ghi rõ thông tin: mã số sinh viên, họ và tên, mã học phần, tên học phần

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 76
Hôm nay: 1292
Hôm qua: 2408
Tổng cộng: 31211832